Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28910 Lượt xem

Tâm sơn

Núi tâm 
trăm gốc hạnh lành
Nước non hoa cỏ 
tình xanh bốn bề
Ai người 
sớm chợ chiều quê
Đất thiền tao ngộ, 
bụi mê phủi ngoài!

 

___________________________________
Cái cò

Cái cò 
ăn cỏ cồn cò
Để niêu cá bống 
mẹ kho cho mình
Bây chừ 
bến bãi linh đinh
Thương cò, thương mẹ 
bấy tình nước non

 

___________________________________
Lão mai

Mái quê, 
khói bếp nương chiều
Hai thân khuất núi,
nghiêng xiêu bóng dài
Tuyết đông 
ngắm cội lão mai
Hoa sương lệ hạt 
rơi hoài sân văn!

 

___________________________________
Trái tim

Trái tim 
nhịp đập bồi hồi
Cảm ta hoạn nạn, 
cảm đời sầu bi
Cùng thuyền, 
cùng cảnh ra đi
Lòng xanh nhân ái, 
sợ chi cạn nguồn!

 

___________________________________
Chúc

Chúc dế giun, 
nhạc thái hòa
Chúc cành khô mục 
đơm hoa nẩy chồi
Chúc khe sâu, 
đá mỉm cười
Chúc tâm tu Phật, 
cõi người nhẹ tênh

 

___________________________________
Cao nhã

Uy nghi, 
cao nhã mái chùa
Tưng bừng 
lễ hội 
nghìn xưa trở về
Chư Tăng, 
thiện tín đề huề
Phúc dày hoa nở, 
bồ-đề hạnh hương!

 

___________________________________
Ai

Ai người 
trăn trở năm canh
Tính toan, thao thức, 
bại thành thiệt hơn
Hãy xem 
hoa tuyết dập dờn
Mai kia dính tóc,
trắng trơn một màu!

 

___________________________________
Đền đáp

Trên đền ơn 
bậc Đại từ
Dưới thì đáp nghĩa 
xuân thu bốn bề
Ai người 
bèo cuốn dòng mê
Ai người lận đận 
đi về nhớ chăng?

 

___________________________________
Cây phúc

Quẩn quanh 
mặn đắng ngọt bùi
Giọt chua, giọt chát 
ngậm ngùi thở than
Hãy gieo hạt 
đám ruộng vàng
Hãy trồng cây phúc
thiên đàng trên tay!

 

___________________________________
Đạo bạn

Ai người 
bận bịu trần hồng
Buông tay bớt việc 
có, không cõi này
Quy y, 
giác niệm làm thầy
Có tình đạo bạn 
tháng ngày thanh lương

 

___________________________________
Tặng hạc ngàn

Thương đời 
hạt bụi phiêu du
Thương mình 
trăm chuyện 
lu bù thế gian
Lên non 
nhặt ánh trăng vàng
Đề câu thơ 
tặng hạc ngàn qua chơi!

 

___________________________________
Xanh

Đạo thiền 
thở nhẹ khói sương
Ba đời mây trắng, 
bốn phương bạn lành
Non còn 
chiếc lá long lanh
Đón trăng, đùa gió, 
tình xanh bốn bề

 

___________________________________
Tìm bờ

Lòng khe 
đốm lửa bập bùng
Cháy tàn đông,
cháy lao lung mặt mày
Nước dòng 
trong, đục qua đây
Cá xanh, cá đỏ 
loay hoay tìm bờ

 

___________________________________
Thông cảm

Trăm tình 
cứ mãi lần khân
Lộn lui đáo tới 
hiên sân, cửa nhà
Non nghèo, 
phố cách, chợ xa
Cảm thông chén nước, 
chung trà nhạt hương!

 

___________________________________
Trăm năm

Có người 
chẵn lẻ so bì
Đầu tư canh bạc 
mong chi đời này
Trăm năm 
thoắt đã sạch tay
Tàn hơi, nhắm mắt, 
nghiệp rày ai mang?