Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28913 Lượt xem

Vỗ tay

Vỗ tay 
cát bụi tang bồng
Bát treo đầu trượng, 
nắng hồng đầy vai
Áo cơm chi lụy hình hài
Thịt xương 
xin trả 
cho đời từ nay

 

___________________________________
Hắt hiu

Dường như 
mộng mị đã đầy
Dường như 
năm tháng 
làm gầy tương lai
Trên tay 
sông núi vạn đời
Thả vào biển lớn 
vọng lời hắt hiu

 

___________________________________
Sá nào

Vốn xưa 
là hạc là sương
Luyến lưu 
nào đọng 
mà vương dấu hài
Trời cao 
biển rộng sông dài
Chút thân huyễn nọ, 
trần ai sá vào!

 

___________________________________
Dòng về

Lên non 
gẫm chẳng được gì
Vì không chi được 
nên đi nhẹ nhàng
Bao giờ 
tuyết trắng mây vàng
Bè lau một lá, 
thênh thang dòng về!

 

___________________________________
Không tâm

Không tâm, 
chiếc bách lênh đênh
Không tâm, 
chiếc lá bập bềnh hư vô
Không tâm, 
đốm lửa mơ hồ
Không tâm, 
viết mãi 
bài thơ mộng trường

 

___________________________________
Tuyệt tăm

Lên xe 
lục bát dặm trình
Rỗng không lưu dấu, 
giác tình hoàn vô 
Chúng sanh 
trầm tịnh như tờ
Sóng xao mặc sóng, 
đôi bờ tuyệt tăm!

 

___________________________________
Hồn hoang

Hồn hoang 
chín dặm ra đi
Bụi đường ở lại 
sầu khi nhớ người
Tâm huyền 
nức một tiếng cười
Gọi nhau đoàn tụ 
một trời khói sương

 

___________________________________
Đất thực

Gót chân, 
đất thực công phu
Bạn cùng cát bụi,
trí ngu đường dài 
Gió sương 
dải lụa vắt vai
Cõi này chung thủy, 
học bài giác không! 
___________________________________
Giọt nào

Sông sâu 
cá ngợp dặm dài
Sầu ơi thiên lụy 
chia hai kiếp người
Giọt nào theo với dòng trôi
Giọt nào 
tâm tưởng 
đầy vơi ngàn trùng!

 

___________________________________
Chẻ núi

Bút cùn, 
chữ nghĩa hao mòn
Tình cha mực cạn, 
non còn đứng trơ
Học ăn nói, 
học i tờ
Muốn lên chẻ núi, 
đề thơ đáp đền!

 

___________________________________
Chim ổ

Ngược xuôi, 
chim mẹ tìm mồi
Bầy con mỏ đỏ, 
đứng ngồi xôn xao
Đủ lông cánh, 
vút trời cao
Cội xưa, cành cũ 
thuở nào lạnh hiu!

 

___________________________________
Động

Giữa dòng, 
cá động lao xao
Trên bờ,
thi sĩ 
nôn nao nỗi mình
Rừng cây 
thức trắng bình minh
Chuông rơi u tịch, 
trăm tình nhẹ bay

 

___________________________________
Vớt giọt sương xanh

Ngược xuôi 
nhân thế tìm đò
Biếng lười góc núi, 
nằm co chẳng đành
Lên khe, 
bứt cọng cỏ tranh
Chèo qua 
vớt giọt sương xanh 
giữa dòng!

 

___________________________________
Lối về

Cha cho 
gánh chữ ngần vai
Mẹ cho giọt nắng 
soải dài tuyết đông
Đường đời 
vút cánh chim hồng
Lối về ngơ ngác, 
bão dông tình đời

 

___________________________________
Nụ ngọc

Thương ôi, 
tóc mẹ còn xanh!
Hứng bao gió chướng,
nắng hanh, mưa dầm
Ngược xuôi, 
cát bụi đường trần
Trái tim, 
nụ ngọc 
trong ngần tuyết mai