Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28914 Lượt xem

Du xuân

Phủi tay 
trăm chuyện bán mua
Thong dong hạc trắng 
lên chùa chơi xuân
Thanh u, 
hoa cảnh tần ngần
Chợt đâu một thoáng 
tiền thân hiện về

 

___________________________________
Cuộc về

Nhìn xem 
sương nhẹ lay bay
Câu thơ ướt nước 
rơi đầy thảo phương
Phong vân 
khách lữ dặm trường
Mắt xanh trí giả, 
yêu thương cuộc về!

 

___________________________________
Lối thiền

Cảnh tình 
nhẹ khói, nhẹ sương
Xanh trời xanh đất 
hoa hương chan hòa
Lối thiền 
bạn tốt bước qua
Đến nơi an tĩnh 
chung trà tình thâm!

 

___________________________________
Duyên

Con chim 
lạc tổ, lạc bầy
Duyên miền gió ấm, 
ngủ say cội nguồn
Có người 
tóc bạc qua truông
Duyên thiền vắng lặng, 
vui buồn nhẹ bay

 

___________________________________
Trái sim rừng và hoa dại

Lên non 
thấy tượng Phật vàng
Lưu ly chùa tháp 
cao sang quá chừng
Đói bụng 
hái trái sim rừng
Cắp cành hoa dại 
giắt lưng rồi về!

 

___________________________________
Chiêm bao

Tâm thiền 
trùm lấp đông phương
Một miền mây tía, 
cỏ hương thanh bình
Phủi tay 
trăm chuyện bất bình
Nghe rơi hạt bụi, 
giật mình chiêm bao

 

___________________________________
Bèo rong

Đôi khi 
một chút tiêu diêu
Đôi khi hoa lá 
thương yêu bụi hồng
Neo thuyền, 
cọng cỏ bên sông
Học bài giác ngộ, 
bèo rong dòng về

 

___________________________________
Có chàng

Có chàng 
trăm nỗi bất bình
Nằm dài trên cỏ 
nghe mình chảy trôi
Có chàng 
thổi sao non vời
Thấy trăng lấp ló 
nụ cười đầy mây

 

___________________________________
Ổi lồng

Mềm ngon 
như trái ổi lồng
Nhờ che nắng quái, 
bao phong sâu rầy
Áo cơm 
ăn học đủ đầy
Trăm đường sự nghiệp, 
công dày mẹ cha!

 

___________________________________
Mất và còn

Đồi hoang, 
nghé ọ bỏ đàn
Ngược xuôi tìm mẹ 
băng tràn đông tây
Ai còn 
bên mẹ tháng ngày
Bông hồng đỏ thắm 
đầy tay đầy lòng

 

___________________________________
Hạnh hoa

Công phu 
một hạt cỏ gầy
Ươm xanh phước đức, 
nở đầy hạnh hoa
Mưa sương 
tưới thắm sa-bà
Bồ-đề trái chín, 
ba tòa tuệ hương

 

___________________________________
Ân Người

Ân Người 
khai phá con tâm
Cho ta quẳng gánh, 
thế trần xuất ly
Mỏi mề 
sinh sự hữu vi
Lên đường, phủi nhẹ, 
tiếc gì hư vinh

 

___________________________________
Học người xưa

Xin ăn 
từng vá ơn người
Mỏ chim lượm hạt 
cơm rời sa-môn
Triền sim
dựng mái am con
Rừng cây khắc chữ, 
đá hòn chép kinh

 

___________________________________
Thiền về chợ

Thiền về 
phố chợ rong chơi
Đề câu quán khách 
nét lời khói sương
Đôi khi 
chữ lấm tro hường
Có khi 
bụi trắng 
cúng dường bể dâu!

 

___________________________________
Khói mây

Lắng nghe 
chớp bể mưa nguồn
Câu kinh rừng lặng, 
vui buồn gió bay
Mộng đời, 
đốm vỡ trên tay
Khách trần ngơ ngác, 
khói mây bóng mình