Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28916 Lượt xem

Hồn thơ khoác chữ

Ngươi mù sương, 
ta mù sương
Hồn thơ khoác chữ, 
bụi hường lao xao
Ngươi chiêm bao, 
ta chiêm bao
Đắp trăng nằm ngủ, 
hôm nào đã quên!
___________________________________
Chuông pháp

Phật từ 
đất mẹ bước ra
Cảo thơm vô lượng, 
châu sa rạng ngời
Ai nghe 
chuông pháp ba đời
Ai nghe nhựa sống 
nẩy chồi đơm bông

 

___________________________________
Thấy mình

Dẫu đau 
tiếng khóc vào đời
Dẫu thân cát bụi 
rã rời tử sinh
Vai đeo 
trăm nỗi bất bình
Hôm kia soi bóng 
thấy mình rỗng không

 

___________________________________
Khơi dòng

Khuấy đều 
nước sữa tâm đồng
Để cho hậu học 
khơi dòng sử kinh
Cà-sa 
vàng rực pháp tình
Trùng trùng lá trái 
duyên sinh nẩy mầm

 

___________________________________
Khêu đèn

Khêu đèn 
đọc lại chữ tâm
Thấy màu trăng sáng 
một vầng hiện ra
Trang trang 
bóng dáng quê nhà
Đã lưu lạc 
thuở ta-bà hồng hoang

 

___________________________________
Tình xanh

Tình xanh, 
vườn cũ quay về
Hồn cây, mắt lá 
bốn bề thủy chung
Còn đây 
gốc đá, cội tùng
Đã quen 
gió núi hương rừng 
ban sơ

 

___________________________________
Lan

Tháng ngày 
ăn móc, uống sương
Lá đùa nắng nhẹ, 
rễ vươn gió ngàn
Non sâu, 
ẩn giả mơ màng
Gặp thời, hợp tiết 
cao sang hiển màu

 

___________________________________
Khó tìm

Núi cao 
chẳng đứng hai mình
Không trung 
dường thể 
trăm tình ở chung
Bao năm 
khói bụi đi cùng
Cô đơn chiếc bóng 
hành tung khó tìm

 

___________________________________
Neo thuyền

Neo thuyền 
đợi khách bên sông
Nước xao, cá quẫy, 
dòng không lạnh bờ
Non xưa, 
bóng Phật ngồi chờ
Bao người xuôi ngược, 
bụi mờ đường mê

 

___________________________________
Học tu

Học tu 
giới định loàng quàng
Trâu rừng hoang dã, 
buộc ràng khó ôi!
Quen ăn 
lúa mạ của người
Chăn tâm cho khéo, 
rong chơi cội nguồn

 

___________________________________
Ngu ngơ

Ta yêu
trời đất sương mờ
Và yêu mây trắng 
ngu ngơ non tùng
Bao năm 
gót lữ đã từng
Dặm người dặm bụi 
xin đừng hóa dâu!

 

___________________________________
Chỉ mành

Có người
treo sợi chỉ mành
Đu đưa thân thế, 
tuột nhanh vực hồng
Hai tay 
bíu chặt cành không
Lỡ cười lỡ khóc 
giữa dòng tử sinh!

 

___________________________________
Ai người

Ai người 
đội củi sang sông
Ai người 
gánh gạo 
lội dòng nước qua
Chút tâm, 
chút phước đậm đà
Mai sau cây trái, 
lộc hoa mãn mùa!

 

___________________________________
Chiếc tổ

Mượn trăng 
viết sách đêm dài
Mượn thơ làm áo, 
dạo hài cảo thơm
Sẻ, câu 
vầy tổ cỏ rơm
Sa-môn chiếc tổ 
trống trơn trong ngoài!

 

___________________________________
Tiệm

Miệt mài, 
đủng đỉnh nhiều năm
Rùa con bò chậm, 
tiệm căn sức bền
Bỏ sông hồ, 
vượt hải biên
Trượng hư không chống 
chiếc thuyền hư không