Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28912 Lượt xem

Bồ-đề
(Trân tặng đại sư Hộ Giác)

Bồ-đề 
mấy gánh hỡi ai
Y vàng mấy nguyệt, 
dấu hài đòi vương
Kinh vàng 
tay quải hà phương?
Trán ngà 
hồ đọng 
giọt sương biển trời

(1980)

 

___________________________________
Hạt bụi

Có hạt bụi 
thức cùng trăng
Nói thiền, nói chợ 
xung xăng vườn ngoài
Hương trà xuân, 
bụi lai rai
Sợ khi hết bụi, 
còn ai chuyện trò?

 

___________________________________
Độ

Ra đi, 
cát bụi bao dung
Tìm trong viễn mộng, 
đã từng cố quê! 
Độ con chim 
hót rừng mê
Độ con sông bạc 
dặm về biển xanh

 

___________________________________
Nơm, lưới

Thưa rằng, 
viễn mộng xa quê
Cái cười, cái khóc 
đề huề cả thôi!
Rằng thưa, 
nuốt lưỡi chẳng trôi
Cái nơm, cái lưới, 
thương ôi, cái còn!

 

___________________________________
Mai kia

Mai kia 
ta sẽ viễn ly?
Cỏ rêu 
đầu ngõ 
xanh rì độ nao!
Mai kia 
rồi cũng vẫy chào
Lá vàng vườn cũ 
thì thào sớm hôm!

 

___________________________________
Tự do

Bóng sinh, 
bóng tử đổi đời
Sầu đau 
ý tượng 
bên trời biết hay!
Ta còn cả một cõi này
Chung trà chưa uống, 
một ngày tự do!

 

___________________________________
Cô liêu nào

Hạc vàng 
lưng cánh đầy sương
Buồn vào lũng thấp, 
sầu vương núi dài
Cô liêu nào 
ở phương ngoài
Thơm hương cổ tích, 
thơm hoài ngàn năm?

 

___________________________________
Một thoáng

Em ơi! 
Cái kén vỡ rồi
Con sâu hóa bướm 
dạo chơi phố vườn
Lung linh 
cây cỏ hoa hương
Phù du một thoáng, 
thiên đường nước mây!

 

___________________________________
Mấy nghìn

Yêu thương
biết mấy Thích-già
Vai mang thánh tượng, 
bài ca vong tình
Đam mê 
cháy tỏ tờ kinh
Thả tay 
ngọn cỏ 
mấy nghìn biển sương!

 

___________________________________
Vô danh

Trăng thiền 
rụng giữa hiên mai
Vớt lên 
thấy một 
hình hài chẳng quen
Quê hương, 
sử lịch, không tên
Vô danh thiên địa, 
một miền trắng phau!

 

___________________________________
Nhìn bóng

Có thiền 
ẩn tận non sâu
Có thiền 
vào chợ 
dăm câu mấy vần
Hỡi ai 
phiêu lãng đường trần
Quay nhìn chiếc bóng 
chợt gần, chợt xa!

 

___________________________________
Vô, ra

Bước ra 
đụng cái ba ngàn
Bước vô thấy Phật, 
dung nhau vạn đời
Bước lui 
gặp cái cõi người
Lân la 
xin một 
nụ cười vô duyên!

 

___________________________________
Nghe kinh

Lên non 
rồi lại xuống non,
Bạc đầu sương tuyết, 
phai mòn tử sinh
Hữu, vô 
rối rắm sự tình
Nằm dài với cỏ, 
nghe kinh đất trời!

 

___________________________________ 

Yên Hà

Cao cao 
gác mái yên hà
Nguyệt sương làm bạn, 
thơ trà làm vui
Bức tranh 
sơn thuỷ một đời, 
Không hay tiên đọa, 
chẳng cười trần lao!

(1986)

 

___________________________________
Định nhàn

Phương Tây 
nằm ngủ thảo lư
Có hay biển bạc 
đến từ non xanh
Đường mòn 
sinh tử loanh quanh
Nghỉ ngơi thân thế, 
bức tranh định nhàn!