Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28919 Lượt xem

Khói mờ

Chim non 
nhảy ổ chuyền cành
Lòng ai 
cũng có 
mái tranh quê nghèo
Hút xa 
trăm núi nghìn đèo
Lắt liu bóng mẹ, 
trôi theo khói mờ!

 

___________________________________
Xa nguồn

Bỏ nguồn, 
nước chảy về đông
Qua bao ghềnh thác, 
suối sông quê người
Xót thương, 
giọt nước rã rời
Rong bèo, rều rác 
cuốn trôi lạnh lùng

 

___________________________________
Bẻ bút

Quên từ 
đông hải cát vàng
Nhớ từ 
giọt suối 
trôi hoang bến miền
Bên trời 
bẻ bút, cắt duyên
Biết chi còn lại, 
câu thiền hư vô!
___________________________________
Lời cỏ rêu

Vỗ tay 
cười vó ngựa hồng
Qua ngàn sử tích, 
đá đồng nằm phơi
Dáng bia, 
mắt tượng sụt sùi
Xám đen, xanh bạc, 
tiếng lời cỏ rêu

 

___________________________________
Gió vượt diều

Trần gian 
bỏ biệt sao đành
Dòng trôi đổ thác, 
tắp ghềnh chiêm bao
Trốn trong 
hang hốc đìu hiu 
Làm thơ 
cho gió 
vượt diều lang thang!

 

___________________________________
Chẳng ai

Phận người 
nấm mộ cồn hoang
Tình như nắng tối, 
nghĩa vàng nguyệt mai!
Chân không, 
một cụm thiên đài
Giữa đời hư tưởng, 
chẳng ai hẹn về!

 

___________________________________
Tùng cài

Tụ tan, 
ly hợp cũng là
Buồn vui rất cũ, 
chung trà nắng mai
Thương ai, 
bóng mộng dặm dài
Khói sương gặp lại, 
tùng cài cửa không!
___________________________________
Một màu

Nghiệp duyên, 
ngọn cỏ gió lùa
Thoáng giây gặp lại, 
thoáng vừa cách xa
Dòng chia, 
một ánh trăng sa
Lạnh lùng, đơn chiếc, 
bạn ta, một màu!

 

___________________________________
Lai rai

Thơ ta 
không đạo, không thiền
Dăm câu lục bát, 
mắt hiền như nai
Chẳng chờ mốt, 
chẳng hẹn mai
Yêu thơ,
ai đó, 
lai rai mấy vần!
___________________________________
Đứng lặng

Ta chừ, 
đứng lặng bên trời
Nhìn bình minh tạnh, 
nhìn đời lên hoa
Cho lan 
những nụ thật thà
Thêm rêu cho đá, 
thêm nhà cho chim!

 

___________________________________
Hồn hóa

Phất phơ 
cỏ liễu mỉm cười
Lưu ly từng hạt 
sương trời nhẹ bay
Hồn đạo sĩ 
hóa thành mây 
Chiếc thân gởi lại, 
cỏ cây xanh ngàn!

 

___________________________________
Xin trả

Ngàn năm 
khói tỏa huyền lâm
Bút ghi 
còn một 
chữ tâm hao gầy
Lối mây 
nối nhịp cầu mây
Hư không 
xin trả 
chiếc giày hư không!

 

___________________________________
Soi tâm

Soi tâm 
nào có ra gì
Sân si ái ố 
có chi chấp nề
Rồi ra cát bụi đi về
Rồi ra viễn mộng, 
cố quê thầm thì!

 

___________________________________
Thưa rằng

Thưa rằng, 
tại cái đất trời,
Tại bờ, tại bụi,
tại đời tào lao
Rằng thưa, 
cái chuyện là sao?
Cái rơm, cái rác, 
ly tao cái về?!

 

___________________________________
Con trẻ

Hãy như 
con trẻ bên lòng
Bi bô giọng nói 
giữa dòng ca dao
Xin chào! 
Tất cả xin chào
Đầu trần, chân trụi, 
trời cao, đất dày!