Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28714 Lượt xem

Nỗi đời

Nước sông 
giọt vỡ giọt trôi
Bâng khuâng 
nhìn lại 
nỗi đời chảy quanh
Bèo rong 
lớp lớp cuốn nhanh
Hư vô chiếc bóng 
mối manh khó tìm

 

___________________________________
Vị ngon

Lá vàng 
còn nuối sương trời
Đất khô 
còn nứt 
mấy chồi cỏ non
Thượng huyền,
trăng cố vẽ tròn
Câu thơ kén chữ, 
vị ngon ẩm trà
___________________________________
Duyên thiền

Bàn tay 
trăm chỉ rối bời
Dọc ngang xuôi ngược, 
đường đời về đâu
Duyên xưa 
thiền đạo bắt cầu
Tâm lành, quả tốt, 
nhiệm mầu trăng soi

 

___________________________________
Thương ôi!

Thương ôi! 
Gỗ mục tắp bờ!
Thương ôi! 
Sò hến 
vất vơ xác gầy!
Nhìn xem 
than lửa tàn bay!
Thổi thành mộng ước, 
có ngày tro vôi!

 

___________________________________
Duyên may

Dễ đâu 
có được thân người
Không tu thì đọa 
vạn đời khó lên
Duyên may 
gặp pháp hiện tiền
Còn đang hý lộng 
ưu phiền lòng ta!

 

___________________________________
Nhặt cỏ

Đầu năm, 
nhặt cỏ vườn trăng
Câu thơ thiền đạo 
mầm măng nhú chồi
Xanh non 
màu mắt xuân vui
Bút tâm vừa chạm, 
đất trời nhẹ rung

 

___________________________________
Thương ta

Đạo cho ta 
chiếc gương soi
Đời cho ta 
giọt mồ hôi mặn mà
Thương người,
thương đất, thương hoa
Thương bùn uế trược, 
thương ta lỗi lầm!

 

___________________________________
Bóng núi

Thõng tay 
vào chốn bụi hồng
Khói sương mù mịt, 
sắc không thì thào
Tri âm bóng núi non cao
Một vầng trăng sáng 
dạt dào nước mây!
___________________________________
Cho

Cho chim 
hạt thóc gieo duyên
Cho hoa chút nắng, 
cho thiền chút thơ
Cho trần gian chút mộng mơ
Cho xanh ý tưởng 
hai bờ nhân sinh

 

___________________________________
Chuyển

Chuyển tâm trí 
kẻo muộn màng
Rừng người tu tập 
đạo tràng khắp nơi
Ví như 
mở mắt chào đời
Hai chân bám đất 
chẳng rời đức tin

 

___________________________________
Gọi đò

Về non 
nằm ngủ với trăng
Thấy bao mộng ước
lăng xăng cõi ngoài
Tiếng chim 
rớt hạt bên tai
Hư vô choàng tỉnh, 
tiếng ai gọi đò!

 

___________________________________
Cố quê tao ngộ

Cầu cây 
lắt lẻo khó đi
Lối hoang, gai lách 
sâm si bộn bề
Sao không 
vạch lối mà về
Một lần tao ngộ 
cố quê, chỗ này!

 

___________________________________
Khôn phân

Đạo đời 
một mối khôn phân
Tình thiên thu nọ 
mà gần mà xa
Dòng lên, 
dòng xuống cũng là
Đầu nguồn cuối biển, 
trăng pha một màu

 

___________________________________
Tùy duyên

Lên đường 
vững chãi đức tin
Thuyền nan tuy nhỏ, 
sóng dìm dễ đâu
Được thua 
há dễ mày chau
Tùy duyên hạnh nguyện, 
trước sau mỹ toàn

 

___________________________________
An tri

Bạc tiền, 
cơm áo khó nghì
Tùy nhân, tùy quả, 
an tri vận thời
Đò trăng, 
tâm hướng chẳng dời
Đến bờ giải thoát 
dám lơi mái chèo