Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28915 Lượt xem

U mặc

Non xanh 
có một nụ cười
Trầm luân vào cõi 
trăm đời tưởng quên
Khá thương 
cái rác vô duyên
Chim tha làm tổ, 
cũng nguyền ấp iu!

 

___________________________________
Còn lời

Thế thân 
nhẹ tợ mây ngàn
Tâm không muôn việc,
thênh thang cuộc về
Trên tay một trái bồ-đề
Hiến dâng bến vọng, 
bờ mê còn lời!

 

___________________________________
Con nhện

Nhện ơi! 
Nhện hỡi! Nhện hời!
Nhện ru ai ngủ 
lơi khơi xó này
Khói sương 
treo võng ngủ say
Ca dao lớp lớp 
bụi bay mịt mù!

 

___________________________________
Giọt tâm

Câu thơ 
hương chổi, hương tràm
Vượt bao sông suối 
lang thang phố đời
Dẫu cho 
lấm bụi đất trời
Giọt tâm trong vắt, 
tặng người tri âm!

 

___________________________________
Giấc trăng

Hóa thân 
chi đó hóa thân
Con sâu chú bướm 
phân phân nghìn trùng
Ta chừ 
núi ngủ bên lưng
Mơ Trang mộng điệp
xem chừng dở hơi!

 

___________________________________
Bạn

Nhìn xuyên
qua mái, thấy trời
Có con trăng bạn, 
khơi vơi giữa từng 
Ngó qua 
bằng hữu bên rừng
Có đồi Độc Thụ
thủy chung tháng ngày!

(1998)

 

___________________________________
Gió lùa

Tình đông 
còn một chút này
Cành lan nở muộn, 
hiên tây gió lùa
Bạn vàng 
giữa chợ chiều lưa
Chung trà chưa ấm, 
tiễn đưa vội vàng!

(Đạm Lư Hiên 1981)

 

___________________________________
Lỡ tay

Lỡ tay 
cắt đóa mỹ dung
Thấy em rỉ máu, 
lệ rưng ba ngàn
Khuya nay 
tụng biến kinh vàng
Nghe trong hương khói, 
bóng nàng lung linh!

(1979)

 

___________________________________
Hóa duyên

Bơ ngơ 
trăm bến, một thuyền
Neo không, đáy rỗng, 
hóa duyên đời này
Trượng chèo, 
mây khói đầy tay
Lênh đênh sương nước, 
bèo lay, sóng dờn!

 

___________________________________
Khó ghi

Thằn lằn 
chắt lưỡi đêm thâu
Rừng khuya cú rúc, 
sương sầu rụng rơi
Nhớ thương 
mẹ đã về trời
Nghĩ ân hiếu đạo, 
vạn lời khó ghi

 

___________________________________
Hạnh hoa

Qua sông, 
trăng viết bài thơ
Về non, 
mẹ kết hai bờ hạnh hoa
Hạnh hoa 
thơm ngát trần sa
Cho con, cho cháu 
một nhà yên vui

 

___________________________________
Nhảy qua

Nhảy qua 
hạt cát trăm lần
Nhảy qua cọng cỏ, 
nghe chân rã rời
Đưa tay 
muốn hái mặt trời
Thương đêm tối nọ 
biếng lười đã quen!

 

___________________________________
Loay hoay

Đò ơi, 
đò ơi, đò ơi!
Gọi chi thì gọi, 
tiếng lời gió bay
Bờ kia 
vọng lại bờ này
Sông ngàn chẳng động, 
loay hoay kệ người!

 

___________________________________
Trong mắt

Tìm trong 
mắt trái một hòn
Tìm trong mắt phải 
một con kiếng màu
Một hòn 
và núi bằng nhau
Để cho ai đó 
lau hau nhìn đời!

 

___________________________________
Được

Tình đời 
nhẹ hẫng đôi vai
Hành hương cô lữ, 
biết ai bạn cùng
Bây chừ 
được cái thung thung
Được thêm dấu hỏi, 
vô cùng, còn nguyên!