Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28911 Lượt xem

Bát-nhã

Hoa vàng, 
trúc biếc đầu non
Trăng thanh, gió mát, 
thiền còn nguyên xưa
Phong sương 
vai áo bốn mùa
Gót chân du tử 
hiên chùa bâng khuâng

 

___________________________________
Bụi nở hoa

Tịch liêu, 
bạn hữu bình sinh
Cô đơn nuôi dưỡng 
khí tình hạo nhiên
Mai sau 
kinh pháp dạo miền
Cầu cho cát bụi, 
ưu phiền nở hoa

 

___________________________________
Qua bến

Từ tâm, 
tĩnh lắng ta đi
Vầng trăng xưa cũ, 
vô vi tuệ hồng
Chút bận rộn 
chút thong dong
Đưa người qua bến, 
mặc dòng sóng xao

 

___________________________________
Hãy xem

Hãy xem 
thân thế phiêu bồng
Hãy xem nắng hạ, 
mưa đông thế nào
Hãy xem 
hạt đốm chiêm bao
Học bài giác ngộ 
trần lao vô thường
___________________________________
Gặp lại

Đã đi
khắp thế gian này
Niềm vui, nỗi khổ 
tựa tày chiêm bao
Tiền thân, 
mặt mũi hư hao
Về chùa gặp lại 
trăng sao lòng mình