Đá, rác và cỏ thơm (Tập 2)

08/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 28909 Lượt xem

Giọt nguồn

Ngồi uống trà 
với cỏ cây
Có hương thông lạnh, 
có mây rừng mờ
Có tĩnh tại, 
có vất vơ
Thoáng giây 
sương đọng 
giọt thơ đầu nguồn

 

___________________________________
Cố hương

Tha phương 
mà ngộ cố hương 
Bồ-đề trăng tỏ 
con đường ngàn xưa
Non linh, 
sương khói bốn mùa 
Vẫn vui dặm khách, 
vẫn đùa ngàn dâu!

 

___________________________________
Vỡ

Giọt sương 
vỡ hạt đêm qua 
Bồi hồi tưởng tiếc 
mù sa thượng nguồn
Huống chi 
trăm chuyện vui buồn 
Rồi ra thân thế 
trôi suôn dặm hồng!
___________________________________
Xa ngàn

Vỡ nguồn, 
con nước miên man
Suối sông dòng đục, 
xa ngàn đã lâu 
Ai còn 
quán trọ, chân cầu
Chắt chiu tình lữ, 
bạc đầu không hay!
___________________________________
Buông tay

Đầu non 
trăm trượng buông tay 
Thử xem thời mệnh 
trở xoay thế nào 
Chợ vàng 
gió cát lao xao 
Thế gian 
giăng lưới 
chuôm ao mặc tình! 

 

___________________________________
Chút phiêu bồng

Trăng ngồi 
góc núi làm thơ
Mây qua đỉnh biếc 
viết tờ kinh không
Thương ai 
tất tả dặm hồng
Lên đây
lượm chút 
phiêu bồng về chơi!

 

___________________________________
Bâng khuâng

Từ ngàn, 
cơn gió đưa hương
Qua sông, qua núi, 
qua vườn chiêm bao
Đêm kia 
giấc mộng ngọt ngào
Ta còn 
đứng giữa 
nguồn đào bâng khuâng!

 

___________________________________
Pháp giới

Ven rừng 
hái một nhánh hoa
Chợt nghe 
rung động 
mấy tòa núi xanh
Vạt hồn 
sợi khói mong manh
Và cơn mộng trắng 
tan nhanh giữa chiều!

 

___________________________________
Mây giang hồ

Bước ra 
chưa khỏi núi này
Thấy trời thả nổi 
đám mây giang hồ
Bước ra 
rồi lại bước vô
Chợt hư không 
hiện bài thơ không lời!

(1995)

 

___________________________________
Mộng hồ!

Bên sông, 
không muốn gọi đò 
Lần khân quán khách 
văn thơ, tửu trà
Giang hồ tứ chiếng yêu ma
Cuộc chơi sinh tử 
cùng ta mộng hồ!

 

___________________________________
Nhánh tùng

Từ ngày 
đem lửa lên non
Đốt kinh 
soi chữ 
lối mòn mù sương
Nhen tim,
ấm áp khu vườn
Đồi đông hạo khí: 
Tùng vươn nhánh tùng!

  

___________________________________
Đổ chiều

Chợt đâu 
một ngọn lá vàng
Tiếng rơi 
nghe động 
rừng ngàn tịch liêu
Âm vang sinh tử dặt dìu
Có người lên núi, 
đổ chiều xuống khe!

 

___________________________________
Về thôi

Về đi thôi, 
cánh chim chiều 
Sông dài lữ thứ 
đã nhiều hồng hoang 
Ngày đêm 
sóng dậy biển ngàn
Tà huân lớp lớp, 
mộng tràn tám phương! 
___________________________________
Thời gian

Phi long câu! 
Phi long câu!
Thời gian vi vút, 
bạc đầu không hay
Thơ chừ, 
chữ uống đầy mây
Mực còn rỉ rả 
trang ngày trang đêm

 

___________________________________
Nửa

Một nửa thiền, 
một nửa thơ
Trăng soi một nửa, 
sương mờ nửa kia
Nửa ai 
đứng giữa biên bìa
Còn ai một nửa, 
ngăn chia ngàn trùng!