Đá, rác và cỏ thơm (Tập 1)

01/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 34250 Lượt xem

Lữ bồng

(Tặng nhà thơ Nguyệt Đình)

 

Duyên thơ,

duyên bút vô nghì

Lăng vân hạo khí,

cố tri cõi này

Vẽ tim,

rồng đá tung bay

Cuộc chơi hồ dễ,

biết hay lữ bồng!

 

________________________

Nghẹn lời

 

Dòng sâu

chèo chống một mình

Lướt ghềnh vượt thác,

phù sinh nhọc nhằn

Mặt trời

nắng ấm tháng năm

Tình cha vô lượng,

nói năng nghẹn lời!

 

______________________ 

Bóng quê

 

Khói chiều

bảng lảng nương sau

Lửa rơm ai đốt,

tưởng đâu mẹ về

Sông dài

nằm nhớ sơn khê

Dòng xa muôn dặm,

bóng quê chẳng mờ

 

_________________________ 

Lắt lay bờ cỏ

(Tặng Bùi lão thi nhân)

 

Tại con

mán mọi mà ra

Lắt lay bờ cỏ,

mù sa nhị trùng

Ngã ba,

ngã bảy tưng bừng

Ngữ ngôn rơi rụng,

chết chung nguồn Tào!

 

__________________________ 

Niềm tin

 

Phật đem

chân lý cao sâu

Từ Trung Ấn Độ

năm châu giáo truyền

Niềm tin

thắp sáng muôn miền

Nắm tay an lạc,

nhân thiên đề huề

 

______________________ 

Thôi hót

 

Mười năm

ta quên làm thơ

Như con chim đứng

bên bờ nước xưa

Hót lên

một tiếng chưa vừa

Hót lên

hai tiếng,

gió mưa nghìn trùng

 

______________________ 

Một màu

 

Quê xưa

sắc vẻ dịu dàng

Đi qua

gió bạc,

sương vàng lanh canh

Đi qua

mưa nắng thị thành

Mắt ta

cùng với

trăng xanh một màu

 

_______________________ 

Sông hát

 

Trăm con sông

đổ về đông

Trăm lời hoa mỹ

chạy rông phố phường

Lòng ta

thì lại như dường

Làm con sông hát

đêm sương lạnh lùng

 

_____________________ 

Chùa núi

 

Cúng Phật

thì lại hết hương

Thắp đèn,

dầu cạn,

Sơn Phương thế mà!

Hoa rừng

vừa hái hôm qua

Trầm còn mấy nén,

la đà hiên thơ!

 

______________________ 

Thi tăng

 

Đất còn

mấy quả đồi tranh

Ruộng còn

bát ngát

nương xanh cỏ đầy

Áo cơm

thì cuốc thì cày

Đói no hỷ lạc

thơ bay dặm dài

 

_____________________

Bồng bềnh

 

Bồng bềnh gió,

bồng bềnh hương

Bồng bềnh câu chữ,

nước sương bồng bềnh

Ngươi lênh đênh,

ta lênh đênh

Gặp nhau

giữa cõi

mông mênh tình thiền

 

_______________________ 

Đêm ngày

 

Trà ngon

không có bạn hiền

Tri âm cuộc lữ,

điền viên mấy người

Đêm nghe

đất đá nứt chồi

Ngày nghe

mây gió

nói cười lao thao

 

_____________________ 

Cao sĩ

 

Chợt nghe

gió lạ đưa hương

Phải đâu

cao sĩ

tiện đường ghé chơi

Trà ngon

không có mà mời

Cơm rau, nước lá,

đất trời bụi không!

 

____________________

Hữu tình

 

Về đây

nuôi một rừng chim

Để nghe ríu rít,

huyên thuyên lũng ngoài

Về đây

trồng một khóm mai

Ngắm xuân

hoa nở

lai rai mấy cành