Đá, rác và cỏ thơm (Tập 1)

01/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 34289 Lượt xem

Chút duyên

 

Lên chùa

thấy Phật muốn tu

Về nhà thấy mẹ,

công phu chửa đền

Thì xin

chút phước làm duyên

Đất lành gieo giống,

phỉ nguyền ba xuân

           

______________________ 

Sạch không

 

Đức tin

vàng đá không phai

Mặt trời trí tuệ,

nắng mai rạng ngời

Hư tâm

là định tuyệt vời,

Bờ kia thắng phước,

tiếng lời sạch không

 

_____________________ 

Con số

 

Miên man

ba cõi đắm chìm,

Đất trời sáu nẻo,

trăm nghìn thịt xương

Lệ khô

cạn bốn trùng dương

Bảy tình lửa đốt

can trường có hay!

 

______________________ 

Cõi huyền

 

Cần cù

đất đá hóa văn

Thông ngàn trỗi nhạc,

hồ trăng dập dờn

Cỏ hoa

lát thảm mảnh hồn

Hương thơ

thấm tận

đầu non sử huyền!

 

____________________ 

Phất tay

 

Phất tay

phủi đám bụi đàng

Cạn chung trà,

cuộc thanh nhàn với ta!

Yêu thương

cả rác lẫn hoa

Bỏ quên trong đục,

trần sa đại toàn!

 

____________________ 

Cõi này

 

Viết chi

rồi cũng dùng lời

Mần chi

rồi cũng

chuyện đời loay hoay

Tri âm còn một cõi này

Yên Hà, mai hạc,

khói mây bạn cùng!

 

_____________________ 

Thơ và ta

 

Dường như

biến hóa trăm màu

Trăm màu biến hóa

rầu rầu cỏ hoa

Ôi cỏ hoa,

thơ và ta!

Ba ngàn chiếc lá,

vẽ tà khói bay!

 

____________________ 

Còn

 

Còn ai

đứng giữa đồi hoang

Đêm sâu,

tiếng hú

đổ tràn suối mê

Còn ta,

mây trắng đi về

Làm cây cầu cũ,

bốn bề nước xao!

 

___________________ 

Phải là

 

Phải là

chiếc lá phân vân

Để con chim hót

dặm gần dặm xa

Phải là

ngọn cỏ thật thà         

Nửa khuya sương hát,

lời ca dịu dàng!

 

____________________ 

Rồi

 

Rồi thơ

thêm đạo thêm duyên

Cành sen thuở nọ

mấy miền trắng hoa

Ngát hương

một cõi liên tòa

Phất tay trường mộng

tan nhòa biển dâu

 

____________________ 

Đạo

 

Vườn đời,

nâng đọt, dưỡng hoa

Nhân văn đối xử 

cùng ta nghĩa tình

Đạo thì

thi bút phiêu linh

Lướt qua hồ hải,

phù sinh mà về!

 

____________________ 

Thơ bay

 

Đêm mười phương

nở uy linh

Có con hạc trắng

hữu tình đến đây

Ba ngàn

thế giới ngủ say

Từ trong hạt bụi,

thơ bay bốn bề!

 

_______________________ 

Mặc tình

 

Câu thơ

Giả Đảo kỳ công

Áo cơm

cứ việc

phiêu bồng về mô

Có không

là chuyện gật gờ

Tử sinh đại sự

nhởn nhơ mặc tình!