Đá, rác và cỏ thơm (Tập 1)

01/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 34291 Lượt xem

Non cùng

 

Dấu chân

trên cỏ hôm nào

Tượng mây,

bóng nguyệt

hiên sao đời đời

Sá chi

mưa nắng chuyển dời

Sa-môn tự tại

dạo chơi non cùng!

 

_______________________ 

Ta còn

 

Thế gian

biết mấy thâm tình

Đến đi lặng lẽ,

câu kinh không lời

Ta còn

hơi thở, nụ cười

Xoa tay huyễn hóa,

xả rơi bụi vàng

 

____________________ 

Ai còn

 

Chợt đâu

lá rụng hiên thầy

Chợt đâu

trăng tỏ

song mây sáng lòa

Ai còn

gánh chữ cùng ta

Nghĩa mờ, mắt kém,

đường xa nhọc nhằn

 

____________________ 

Rập rình

 

Cái gì!

Ai đó rầm rào

Chèo lên chống xuống

cái ao đời mình

Bèo hoa đốm tía rập rình

Leo lên

tĩnh tọa

trang kinh để hờ!

 

____________________ 

Phong lan

 

Chút sương nước,

chút khí trời

Đóa hoa lòng mẹ

một đời sắc hương

Cái ngon,

cái tốt mẹ nhường

Cơm thừa, canh cặn,

tam thường(1) 

làm vui!

 

 ____________________

Mẹ cha

 

Nón cời,

áo vá quanh năm

Mẹ cha

lẫn với

bóng trăng quê nhà

Trở xoay

vại muối, chum cà

Nuôi con

tài trí

bằng ta bằng người

 

____________________ 

Hoang liêu

 

Lối lên,

ngựa mỏi trăm đường

Tà huy lũng nội,

nằm thương quán chiều

Lối lên,

chiếc bóng nghiêng xiêu

Nhập nhòa nhân ảnh,

hoang liêu bốn bề

 

_____________________ 

Nhặt trăng

 

Chữ nhân gian

lấm bụi mù

Ta đi tìm nhặt

trăng thu giữa rừng

Chợt đâu

ngữ nghĩa quay lưng

Chợt đâu

con rắn, dây thừng

hiện ra!Chú thích:

(1) Tam thường bất túc: Ăn, ở, mặc.