Đá, rác và cỏ thơm (Tập 1)

01/12/2012 | Chuyên mục: SÁCH . 33988 Lượt xem

Đường bướm

 

Từ thị thường,

mở con đường

Dấu mây ngơ ngác,

dấu sương lập lòa

Ai người

nằm mộng thấy ta

Thấy con bướm nhỏ,

quê nhà Trang Chu?

 

____________________

Mời trà

 

Trăng khuya

tìm đọc thơ rơi

Núi rừng đã ngủ,

đất trời còn ta

Mời hư vô

cạn chung trà

Mây sương thinh lặng

la đà hiên văn

 

____________________ 

Cũng vui

(Tặng Bùi tiên sinh)

 

Chuồn chuồn

bay thấp bay cao

Này mưa, này nắng

lao xao giữa rừng

Hôm kia

con rắn hóa thừng

Hôm nay mọc cánh,

thêm sừng cũng vui!

 

____________________ 

Tự tại

(Tặng nhà thơ Tuệ Nguyên)

 

Cánh buồm

nửa mảnh trăng treo

Trùng trùng mây gió,

mái chèo nhẹ đưa

Sông nghìn xưa,

sóng nghìn xưa

Cõi thiền tự tại,

bốn mùa hóa tâm

 

____________________ 

Ngẫu nhĩ

 

Tình đời

xanh chín trái cây

Chín xanh, xanh chín

trên tay mấy lần

Nghêu ngao

giữa cõi bụi lầm

Tuy nhiên, ngẫu nhĩ,

dạo trần cũng vui!

 

____________________ 

Nuốt lưỡi

 

Ai ơi,

trong cõi người ta

Vật, tâm, hoa, rác 

hằng sa phép mầu

Chấp tay,

im lặng cúi đầu

Nói ra, nuốt lưỡi,

nửa câu dễ nào!

 

____________________ 

Thả liều

 

Chim trời

cõng nắng trên không

Còn ta bơi mãi

dòng sông rác rều

Hôm kia,

vực thẳm, thả liều

Chiếc thân lướt gió,

cánh diều nhẹ bay!

 

____________________ 

Hồng hoang

 

Ngắm xem

hạt bụi bàng hoàng

Nằm trên cõi nhớ

thiên đàng hắt hiu

Ngày rơi

xuống bãi cát chiều

Dấu chân niềm nỗi,

rất nhiều hồng hoang

 

____________________ 

Thiếu cha

 

Mất cha

tắt ngọn nến thờ

Bài văn thiếu lực,

câu thơ loạn vần

Mẹ, con 

mây nổi đường trần

Bóng dài côi cút,

dấu chân lạc đề!

 

____________________ 

Muôn sinh

 

Dẫu cho

mưa nắng đổ tràn

Chuồn bay, chuồn lượn

thênh thang phận mình

Ngắm chuồn

rồi gẫm muôn sinh

Cánh mòn, cánh cụt

phiêu linh bãi bờ!

 

____________________ 

Góc tâm

 

Hoa kia

chỉ nở một lần

Sớm hôm lặng lẽ

âm thầm tỏa hương

Với ai

xuôi ngược phố phường

Góc tâm,

nhớ lại

khu vườn bỏ quên!

 

____________________ 

Hạt cơm

 

Hạt cơm

bố thí gieo duyên

Trái hoa giác ngộ,

non thiêng giữa lòng

Hạt cơm,

cõi Phật phiêu bồng

Trời người nô nức,

tâm đồng lạc an

 

____________________ 

Tín đạo

 

Liên hoa

Phật tích là đâu?

Bụi trần

hóa hiện

bảo châu mấy tòa

Y cà sa,

sắc vàng pha

Tình xưa

tín đạo

nhà nhà hỷ hoan

 

___________________ 

Tâm hoa

   

Gió mây

đón khách quen về

Thập phương

thiện hữu

bồ-đề tâm hoa

Y cà sa,

sắc vàng pha

Lối xưa

nguyệt tỏ

sương sa bồi hồi!