Vẻ Đẹp Của Phật Pháp

11/01/2016 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO, VĂN . 4140 Lượt xem

giangphapQDVẻ Đẹp Của Phật Pháp

(Bài thuyết Pháp của Trưởng lão Giới Đức tại Tu viện Quảng Đức – Úc Châu)

Giảng Pháp tại TV Quảng Đức by Triều Sơn Phương on Mixcloud