Ba Ngày Pháp Thoại Và Hướng Dẫn Thiền Tập Của Hòa Thượng Giới Đức

06/06/2015 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO, VĂN . 9561 Lượt xem

phapthoaiNhân chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ từ tháng 4 đến tháng tháng 6 năm 2015, Hòa thượng Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) đã có ba ngày Pháp thoại và hướng dẫn Thiền tập dành cho cho nam nữ cư sĩ tại Giảng đường Thuận Pháp, Houston-Texas.

Dưới đây là file Mp3 được ghi lại các buổi Pháp thoại và hướng dẫn Thiền tập:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 – Sư Giới Đức May 22 2015 – Part 1 Pháp Thoại by Triều Sơn Phương on Mixcloud

02 – Sư Giới Đức May 22 2015 – Hướng Dẫn Ngồi Thiền by Triều Sơn Phương on Mixcloud

03 – Sư Giới Đức May 22 2015 – Part 1 Hỏi Đáp by Triều Sơn Phương on Mixcloud

04 – Sư Giới Đức May 22 2015 – Part 2 Pháp Thoại by Triều Sơn Phương on Mixcloud

05 – Sư Giới Đức May 22 2015 – Part 2 Hỏi Đáp by Triều Sơn Phương on Mixcloud

06 – Sư Giới Đức May 23 2015 – Part 1 Pháp Thoại by Triều Sơn Phương on Mixcloud

07 – Sư Giới Đức May 23 2015 – Part 1 Hỏi Đáp by Triều Sơn Phương on Mixcloud

08 – Sư Giới Đức May 23 2015 – Part 2 Pháp Thoại by Triều Sơn Phương on Mixcloud

09 – Sư Giới Đức May 23 2015 – Part 2 Hỏi Đáp by Triều Sơn Phương on Mixcloud

10 – Sư Giới Đức May 24 2015 – Part 1 Pháp Thoại by Triều Sơn Phương on Mixcloud

11 – Sư Giới Đức May 24 2015 – Part 1 Hỏi Đáp by Triều Sơn Phương on Mixcloud

12 – Sư Giới Đức May 24 2015 – Part 2 Pháp Thoại by Triều Sơn Phương on Mixcloud

13 – Sư Giới Đức May 24 2015 – Part 2 Hỏi Đáp Kết thúc by Triều Sơn Phương on Mixcloud