Xuân Sơn Phương

18/02/2013 | Chuyên mục: HƯƠNG BÚT . 2330 Lượt xem

xuanSP

 

 

 

 

 

 

 

Rừng mai lộng lẫy sắc thanh tân

Sơn Thượng, linh quang khác tục trần

Nắng lụa triền cao hoa gấm dệt

Gió ngàn đỉnh thẳm nhạc sương ngân

Trời xanh đợi đấy! Lan Đình Thiếp!

Bút trúc chờ kia! Nguyệt Các Thần!

Đủng đỉnh gậy sài qua dặm biếc

Non xanh riêng cõi tuyệt vời xuân.

 

NGUYỄN