THÔNG BÁO: Lớp Tập Thiền Căn Bản về Định, Tuệ và Lịch giảng của Trưởng Lão Giới Đức tại Úc Châu

24/12/2015 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 3903 Lượt xem

DSDBLớp Tập Thiền Căn Bản về Định và Tuệ với sự hướng dẫn của sư Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) sẽ được tổ chức vào ngày:

Thứ sáu ngày 25. 12. 2015
Từ 9.00am đến 9.00pm
(Có thể đến buổi sáng, hoặc chiều hay tối … Nếu không thể đến được nguyên khóa)
Tại: 7A Ashcroft St, Georges Hall 2198
Liên Lạc: Tâm Minh 0416177568

Thời Khóa Tu Thiền
9.00 AM : Bắt đầu
9.00 AM – 11.30PM: Hướng dẫn thực tập Định Thiền
11.30 AM – 12.30PM: Thọ Trai
12.30 PM – 1.30PM: Nghỉ trưa
1.30 PM – 3.30 PM : Hướng dẫn thực tập Tuệ Thiền
3.30 PM – 5.30PM: Đại chúng trình Pháp
5.30 PM – 6.30PM: Nghỉ ngơi
6.30PM – 9.00 PM: Giảng Pháp

 

Ghi chú:
Mọi người tham dự nên mang theo bồ đoàn, tọa cụ ngồi Thiền và thảm tập yoga (nếu có)

Lịch giảng của HT Giới Đức tại Úc Châu:

STT            Thời Gian            Địa điểm     Liên Lạc
1
Chủ Nhật 13/12/2015
HT Giới Đức đến Melbourne
 Chánh Trí
0422 121 756
2
Ngày 14/12/2015
đến ngày 18/12/2015
 Giảng ở Queensland
Chánh Trí
0422 121 756
3
Ngày 19/12/2015
đến ngày 25/12/2015
 Sydney:
Giảng tại TV Minh Quang10.am ngày 20-12-15
Chánh Trí
0422 121 756
4
Ngày 26/12/2015
đến ngày 31/12/2015
 Adelaide:
Giảng tại TV Minh Quang10.am ngày 27-12-15
 Chánh Trí
0422 121 756
5
Ngày 31/12/2015
đến ngày 07/01/2015
Perth:
Giảng tại TV Minh Quang
ngày 07-01-2016
 Chánh Trí
0422 121 756
6
Ngày 08 đến 16/1/2016
Melbourne:
Giảng tại Tu Viện Quảng Đức lúc 10.30am ngày 10-01-2016
 Chánh Trí
0422 121 756