Chương Trình Thọ Đầu-Đà Rằm Tháng Giêng Tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng

17/02/2016 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 3777 Lượt xem

chuongtrinhCHƯƠNG TRÌNH
THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG– LỄ THÁNH HỘI
TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG
(15/01 BÍNH THÂN – 22/2/2016)

 

 

19 giờ 00:

– Chư Phật tử vân tập
– Cung thỉnh chư tăng quang lâm Phật điện
– Khóa kinh Tam Bảo
– Phát nguyện thọ đầu-đà
– Giải thích và Hướng dẫn cách thọ đầu-đà (do sư trưởng HKST đảm nhiệm)

20 giờ 00:

– Cúng dường ánh sáng ( lần 1)
– Giải lao

21 giờ 00:

– Thiền tọa

22 giờ 00:

– Thiền hành

22 giờ 30:

– Giải lao

23 giờ 00:

– Tụng kệ Lễ Thánh Hội – Rằm tháng giêng

00 giờ 00:

– Chia sẻ Phật Pháp

01 giờ 00:

– Cúng dường ánh sáng (lần 2)
– Giải lao

02 giờ 00:

– Thiền tọa

03 giờ 00:

– Thiền hành

04 giờ 30:

– Giải lao

04 giờ 00:

– Thảo luận Phật Pháp

05 giờ 00:

– Khóa kinh sáng
– Hồi hướng công đức

05 giờ 30:

– Hoàn mãn