Quê Hương Viễn Mộng

14/03/2016 | Chuyên mục: THƠ . 2453 Lượt xem

qhvm

ánh trăng mười phương cũ
còn sáng rỡ đêm thâu
hoa ngời trên đỉnh ngọ
hương lồng mấy biển dâu

ta nào xa viễn mộng
ta nào rời quê hương
bản lai trần gió động
bụi phủ mờ yêu thương

ngõ nào xanh thúy trúc
ngõ nào lối thiên thai
ngàn sau vời như huyễn
về tâm sự hôm mai

đã muôn trùng như huyễn
bến cũ là đò xưa
xin thôi đừng quyến niệm
bến cũ vẫn đò xưa

ta về trên gánh mộng
rao bán khách trần quen
từ vô cùng biển rộng
trái tim này bình nguyên

đất trời như hợp chợ
đất trời như ly tan
cầm trên tay duyên nợ
thả trôi con nước vàng!

 

MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH