Điểm Thạch Đầu

13/12/2016 | Chuyên mục: THƠ . 3273 Lượt xem

thachdau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trân tặng Nhà Thơ Dạ Sĩ Thiện Trí, tức Cố Đại lão Hòa thượng Hiếu Quang)

Ai bỏ hoa tài giữa biển dâu
Đến nay sương tuyết lại thêm mầu
Mai lâm thi hữu, chừng thưa vắng
Ti trúc duyên cầm, hẵng thắm lâu
Một mảnh thanh yên, lồng ánh nguyệt
Một bầu băng khiết, rạng đêm thâu
Non cao cô lẻ, khôn tầm nhạn
Chỉ thấy giá đông điểm thạch đầu!

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

Nhà Thơ Dạ Sĩ Thiện Trí họa đáp:

Từng nghe biển cả hóa nương dâu
Sanh diệt biến thiên lẽ nhiệm mầu
Tán tụ tùy cơ, vui thấm thoắt
Sắc không vô ngại, khỏe dài lâu
Tâm hồn khai phát mầm hoa đạo
Phẩm chất dung hòa ánh nguyệt thâu
Lắng sạch căn trần, siêu vọng niệm
Hóa nên ngoan thạch cũng nghiêng đầu!

 

Nhà Thơ Nguyễn họa:

Trải non thế kỷ bể liền dâu
Vẫn giữ trong tim ánh đạo mầu
Nối vận tao ông, mây Ngự Lĩnh
Sợi dây cầm khách, nước Văn Lâu
Mười phương, ngọc đọng, tâm dàn rộng
Chín phẩm, vàng gieo, ý tóm thâu
Cung bậc ngàn xưa, nay lại thấy
Mai Lâm thanh khí tỏa sơn đầu!