Chương Trình Lễ Khánh Thành Bảo Tháp Đại Giác Chùa Huyền Không

26/05/2015 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 4430 Lượt xem

thaphuyenkhong
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 27 tháng Tư năm Ất Mùi (Thứ bảy, 13.6.2015)
– 08 giờ 00 Cung nghinh chư tôn Đại đức Tăng-già Nam tông
– 08 giờ 30 Tụng kinh Paritta – Cầu quốc thái dân an
(Chư Tăng các đoàn luân phiên trì tụng)
– 11 giờ 00 Cúng Trai Tăng

Ngày 28 tháng Tư năm Ất Mùi (Chủ nhật, 14.6.2015)
– 07 giờ 00 Phật tử các giới vân tập
– 07 giờ 30 Đón tiếp quan khách chính quyền, khách quý
– 08 giờ 00 Cung nghinh chư tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng ni
– 08 giờ 30 Lễ Khánh thành
    + Niệm Phật
    + Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự
    + Diễn văn chào mừng; lược thuật công tác xây dựng bảo tháp
    + Tặng hoa, quà chúc mừng
    + Nghi thức khai quan khánh thành bảo tháp
    + Nghi thức rước Ngọc Xá-lợi nhiễu quanh bảo tháp
    + Cung nghinh Ngọc Xá-lợi nhập bảo tháp
    + Cảm tạ của Ban Tổ chức
    + Mời chư tôn đức, quan khách và khách quý chiêm quan bảo tháp
– 10 giờ 30 Lễ Trai Tăng (Nghi thức Nam tông)
– 11 giờ 00 Thọ trai
– 12 giờ 00 Cung tiễn chư tôn đức và quan khách
– 19 giờ 00 Trình diễn ca vũ chúc mừng

Ngày 29 tháng Tư năm Ất Mùi (Thứ hai, 15.6.2015)
– 08 giờ 00 Lễ Đặt đá xây dựng Pháp đường và Tăng xá (3 tầng)
– 09 giờ 30 Thuyết Pháp
– 10 giờ 30 Trai Tăng – Hồi hướng công đức