Hình Ảnh Trưởng Lão Giới Đức Thuyết Pháp Tại Úc Châu

22/12/2015 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 3690 Lượt xem

Nhân chuyến viếng thăm Úc Châu của Trưởng Lão Giới Đức, Viện Chủ Tu Viện Huyền Không Sơn Thượng tại Huế. Ngài là một bậc Cao Tăng của Phật Giáo Nam Truyền Nguyên Thủy, và là tác giả của hơn 30 tác phẩm Phật học, trong đó nổi tiếng nhất là bộ sách “Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt”, là một bộ đại sử, 6 tập, viết về cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca. Qua bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Hòa Thượng là một nhà thơ, hội hoạ, thư pháp nổi tiếng hiện nay ở VN.

Nhận lời mời của Hòa Thượng Minh Hiếu và chư thiện nam tín nữ Phật tử, Trưởng lão đã ban bố một thời pháp lúc vào 10h Chủ Nhật 20-12-2015 tại Tu Viện Minh Quang, Sydney.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại:

ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-12- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-17- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-9- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-7- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-6- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-5- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-4- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-3- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-2- ht-gioi-duc-giang-tai-tv-minh-quang-sydney-1-