Chương trình lễ Húy nhật lần thứ 10 Cố Đại Trưởng Lão Hộ Nhẫn

16/10/2012 | Chuyên mục: SINH HOẠT TÔN GIÁO . 1544 Lượt xem


Chương trình lễ Húy nhật lần thứ 10 Cố Đại Trưởng Lão Hộ Nhẫn

(06/09/Nhâm Thìn – 20/10/2012 – tại chùa Thiền Lâm)

 

7giờ30: Thập phương Phật tử vân tập
8giờ00: Cung đón Đại đức Tăng ni
8giờ15: Khoá lễ Tam Bảo của Phật tử
8giờ30: Tiếp đón quan khách
9giờ00: Phật tử tề tựu trước Bảo tháp Đức Cố Tăng Trưởng
Cung thỉnh Đại đức Tăng ni và quan khách quang lâm Bảo tháp
Khai từ
Thông qua chương trình
Giới thiệu thành phần tham dự
Dâng hương
Cung tuyên tiểu sử Đức Cố Tăng Trưởng
Khoá lễ cầu nguyện
Nhiễu tháp
10giờ00: Cung thỉnh chư Tăng Ni khách mời và quan khách dùng cơm thân mật
10giờ30: Lễ trai Tăng (có chương trình riêng)
11giờ00: Chư Tăng Ni thọ trai
Phật tử dùng cơm thân mật.