Danh mục

 • Mật Tông

  Diễm, từ Việt Nam gửi một tin nhắn cho tôi qua Yahoo Messenger để hỏi về Mật Tông. Cô bảo sáng nay vào paltalk nghe thiên hạ nói về hai chữ đó mà phút cuối vẫn mù mờ. Tôi hỏi sao cô không hỏi trực tiếp trong Room, cô nói giọng Huế của mình trọ ...

 • Vẻ Đẹp Phật Pháp (Chân – Thiện – Mỹ)

  (Pháp thoại Giảng tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia ngày 10-1-2016) Lời thưa: Phật tử Nguyễn Trường Thành ở Quảng Trị, sau khi nghe bài giảng này, đã chịu khó bỏ công ghi chép lại. Tôi nhận thấy văn nói khác với văn viết; thứ nữa, khi giảng, qua âm thanh, có chỗ nghe được, ...

 • Bắt Đầu Từ Nơi Đâu

  Có một thiền sinh viết thư hỏi một vị giáo thọ phụ trách cho một tờ báo Phật học, "Tôi vừa mới được quy y và bắt đầu học Phật, tôi thấy con đường này mênh mông quá. Tôi có một khó khăn là không biết mình nên bắt đầu từ nơi đâu đây? Những ...

 • Ngày Đó Tôi Về…

  Tôi về giữa nhân gian như một kẻ lưu lạc đang hồi quận. Ô hay, quanh tôi có quá nhiều những lăng xưa đền cổ, những bài học ngàn vàng từ muôn đời cổ nhân truyền thừa di dưỡng. Mà sao tôi chỉ thấy ra những dấu vết buồn thay vì là những bài học ...

 • Người Học Phật Có Thể Hiểu Sai và Tu Sai Tứ Diệu Đế

  Lời thưa: Pháp thoại này tôi đã giảng tại Trung Tâm Sangha (Hội Phật Học Đuốc Tuệ) Huntington Beach, California, ngày 8 tháng 5 năm 2016, sau này, bà Ngọc Liên ở Pháp nghe và bỏ nhiều thì giờ để chép lại. Tâm đắc với thời pháp, bà đã tìm đến HKST để tu học.. ...

 • Hòn Cuội

  Ngôi thảo am của sư phụ hắn chỉ là một lều tranh hai gian. Chỗ cao và đẹp nhất dành thờ Phật. Trên đó là một bức tượng Phật nhỉnh hơn nắm tay một tí, được khắc sâu vào một hòn đá cuội. Mấy mặt kia của hòn cuội vẫn cứ xù xì. Nhìn như ...

 • Cứu Cánh Sa-môn Hạnh

  Sau buổi cúng dường trọng thể, đức vua thỉnh tất cả tỳ-khưu Tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin lưu lại mười vị cùng với đại đức Na-tiên dự buổi pháp đàm. Đức vua thỉnh đại đức Na-tiên cùng mười vị tỳ-khưu ngồi cao phía trên, ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần, rồi bạch: - ...