Danh mục

  • Ký Họa Khất Thực Của Họa Sỹ Trần Bình Linh An

                  Một số bức ký họa về chư Tăng Nam Tông ôm bát khất thực trong kinh thành Huế của anh Trần Bình Linh An. Chùa Huyền Không Sơn Thượng chân thành cảm ơn và xin chia sẻ:   [nggallery id=29]

  • Sai Lầm Lớn Nhất của Con Người

    Tính chất của Pháp nơi mỗi người chúng ta là giống nhau. Nhưng trên hiện tướng mỗi người đều khác. Tất cả vật chất (28 sắc pháp) cuối cùng chỉ còn là yếu tố đất, nước, lửa, gió và hư không (trong kết cấu của đất, nước, lửa, gió luôn có khoảng không). Do đó, ...